Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.60 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ออกให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาทันตกรรม ตรวจวัดสายตา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 790 คน
ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู บ.ผักคำภู ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.