Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเป็นวิทยากร ระดับตำบล ในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เข้าร่วมโครงการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสกลนคร ณ หอประชุม อ.วานรนิวาส โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร  เป็นประธานฯ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.