Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 22 ก.พ.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้จัด ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง  ในพื้นที่ บ.หนองปลาน้อย ต.เหล่าปอแดง อ.เมือง จ.สกลนคร เบื้องต้นมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน  3 หลัง  โดยชุดเคลื่อนที่เร็วได้ให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของในเบื้องต้นแล้ว

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.