Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 เวลา 1630 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้จัด ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง  ในพื้นที่ บ.สร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคนจ.สกลนคร เบื้องต้นมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และเสาไฟฟ้าโค่นทำให้ไฟฟ้าดับโดยชุดเคลื่อนที่เร็วได้ให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของในเบื้องต้นแล้ว

         

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.