Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 ชุด และชุดช่างไม้จำนวน 1 ชุด พร้อม รยบ.ขนาดใหญ่ติดตั้งปั้นจั้น 2 คันร่วมกับ มทบ.29,ทต.พังโคน เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย โดยการ ซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน พูดคุย และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุ ณ บ.สร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร และได้มี รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบภัยและ จนท.ปฏิบัติงาน  ซึ่งมีรายละเอียดในการช่วยเหลือดังนี้
1.มุงหลังคาบ้านทั้งหลัง จำนวน  1 หลัง
2.ซ่อมหลังคาบ้านที่เสียหายเล็กน้อย ( เปลี่ยนสังกะสี 1 - 8 แผ่น ) จำนวน 6 หลัง
3.รื้อถอนบ้านเก่าจำนวน 2 หลัง
4.ตัดต้นไม้ที่ โคนทับถนน และหลังคา จำนวน 4 ต้น
5. ทต.พังโคนได้ทำการสำรวจและชี้แจงให้กับราษฎรทราบในเรื่องเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมทรัพย์สินตามทีซ่อมจริงครัวเรือนละไม่เกิน 33,000 บ.
6.สำหรับห้าง"โฮม ช๊อป"(ขายวัสดุก่อสร้าง)ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับความเสียหายอย่างหนักอยู่ในขั้นการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย และ ทต.พังโคนกำลังตรวจสอบแผนผังห้างดังกล่าวว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือหรือไม่แต่ทั้งนี้หากอยู่ในหลักเกณฑ์ก็จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 33,000 บ.เช่นเดียวกันกับการช่วยเหลือบ้านของราษฎรทั่วไป

         

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.