Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.2 นทพ.,จนท.ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.26 สนภ.2 นทพ.,จนท.เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ผู้แทน อ.พังโคนร่วมกันสำรวจความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเพิ่มเติม พื้นที่ ทต.พังโคนศรีจำปา อ.พังโคน จ.สกลนคร
1. บ้านเรือนราษฎรเสียหายเล็กน้อย จำนวน 43 หลัง (หมู่ 4 , 6 , 7 , 8) นพค.26ฯ ร่วมกับ ปกครองท้องถิ่น , อำเภอพังโคน , มทบ.29 ,  ทต.พังโคนศรีจำปา ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 24 หลัง คงเหลือ 19 หลัง ซึ่งรอวัสดุจาก ทต.พังโคนศรีจำปา จัดหาเพื่อดำเนินการซ่อมแซม ต่อไป
2. บ้านเรือนราษฎรเสียหายปานกลาง จำนวน 15 หลัง (หมู่ 4 , 6 , 7 ) ได้ทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ 1 หลัง อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2 หลัง คงเหลือ 12 หลัง อยู่ในระหว่างจัดหาวัสดุจาก ทต.พังโคนศรีจำปา เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

         

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.