Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

        เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61  บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเทศบาลพังโคนศรีจำปา ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่ ม.6 บ้านสร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmail.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.