พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลตรี กิตติพงษ์  กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.
 
 
web counter  
 
 
 
         

             

พลเอก ดร.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม
 ผบ.นทพ.
พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน
 
ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

     

      

  

    

***** เทิดทูนสถาบัน         มุ่งมั่นพัฒนา         ประชารัฐมั่นคง *****
ภาพกิจกรรม               
เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลให้การสนับสนุน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ในโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บ.บะทองใหม่ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร    
เมื่อวันที่ 13 ส.ค.62 เวลา 0930 น บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ  รอง ผบ.นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามประเมินผล โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ ตามแนวพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในเรื่องการสร้างฝายชะลอน้ำ โดยมี รอง.ผอ.สนภ.2 นทพ. และ หน.อุทยาน
แห่งชาติภูพานร่วมต้อนรับ ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน บ.ลาดกระเฌอ ม.8 ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกกำลังพลที่ประจำการในหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.62 ชป.โครงการฯดงยอ และเกษตรกรโครงการ ร่วมกันทำบุญตักบาตร โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 7 รูป บิณฑบาตที่โรงฝึกวิชาชีพ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.62 บก.ทท. โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร,พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และลงนามถวายพระพรพร้อมจิตอาสาพัฒนา
ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร​ โดยมีนายสุวิชาญ​ ไชยโกมล นอภ.พรรณานิคม ​ เป็นประธานฯ                                                                                                                                                
เมื่อวันที่ 5 ส.ค.62 เวลา 1300 - 1500 น. บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลสนับสนุนจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ"รุ่นที่ 2/61 และ 3/62 "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" อบรมบรรยายขยายผลจิตอาสา เรื่อง"สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา
อ.เมือง จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ 9 ส.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกกำลังพลที่ประจำการในหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกกำลังพลที่ประจำการในหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.62 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลจำนวน 1 นาย คือ จ.ส.อ.ประหยัด จารุสาร เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2562 ประเภทที่ 5 ครอบครัวข้าราชการที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินชีวิต ณ อาคาร 15 บก.ทท. โดยมี พล.อ.พรพิพัฒน์  เบญญศรี ผบ.ทสส. เป็นประธานในพิธ


                                

                                                                                           

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@Gmail.com