พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

พลเอก ธงชัย   สาระสุข
ผบ.นทพ.

 

พลตรี กิตติพงษ์  กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.


 

พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน
ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.


AmazingCounters.com
 
 เมื่อวันที่ 17 เม.ย.61 เวลา 08.00 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทย เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.61 ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนครเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ในการสัญจร -เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย  ณ  บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข ๒๒ (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน น.1 นาย ส. 4 นาย

 เมื่อวันที่ 16 เม.ย.61 เวลา 08.00 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทย เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.61 ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนครเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ในการสัญจร -เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย  ณ  บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข ๒๒ (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน น.1 นาย ส. 4 นาย

มื่อวันที่ 15 เม.ย.61 เวลา 08.00 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทย เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.61 ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนครเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ในการสัญจร -เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย  ณ  บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข ๒๒ (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน น.1 นาย ส. 4 นาย

 เมื่อวันที่ 14 เม.ย.61 เวลา 08.00 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทย เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.61 ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนครเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน ในการสัญจร -เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย  ณ  บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข ๒๒ (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน น.1 นาย ส. 4 นาย

   เมื่อวันที่ 13 เม.ย.61 เวลา 1400 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. เดินทางเข้าตรวจจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 ของ นพค.26 สนภ.2 นทพ. ซึ่งได้ให้โอวาทในการปฏิบัติหน้าที่และมอบอาหาร ของว่างพร้อมน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข ๒๒ (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 12 เม.ย.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลหน่วย และ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ให้การต้อนรับ   รองผอ.สนภ.2นทพ. ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม จุดบริการประชาชนห้วงเทศกาลสงกรานต์  พ.ศ.2561   พร้อมทั้งนี้ ยังกล่าวให้โอวาทและมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน บริเวณสามแยกทางเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข ๒๒ (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ 11 เม.ย.61 เวลา 08.00 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตั้งจุดบริการประชาชน กองบัญชาการกองทัพไทย เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.61 ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจร -เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ และให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความราบรื่น ปลอดภัย ณ บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข ๒๒ (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน น.1 นาย ส. 4 นาย

เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของ ณ ลำห้วยโมง ห้วยทราย เขตเทศบาลเมืองสกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานฯ

 

มื่อวันที่ 3 เม.ย.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหม ประจำปี 2561 ครบ 131 ปี ในวันที่ 8 เม.ย.61  ณ วัดเทพสวัสดิ์ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร    

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.61 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เม.ย.61 ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนครเป็นประธานฯ   

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพล พร้อมนำรถผลิตน้ำประปาสนาม เพื่อผลิตน้ำดื่มสะอาด,จัดทำโรงทานและจัดชุดผสมเทียม ให้บริการแก่ประชาชนที่มารับบริการใน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน “ จ.สกลนคร ประจำเดือน มี.ค.61 ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฯ

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.61 เวลา 1150 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย 12 นาย พร้อม รยบ.บรรทุกน้ำ จำนวน 2 คัน ร่วมกับ กู้ภัย ต.ไร่ , ต.ช้างมิ่ง , ต.วังยาง และ ต.พอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย(ดับเพลิง) ณ บ้านเลขที่ 212 ม.5 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่ง เหตุเกิดเมื่อเวลา 1150 น. สิ้นสุด 1215 น. และบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1หลัง และเสียหายเล็กน้อยจำนวน 1 หลัง

    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จัดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยการร่วมกันทำความสะอาด บริเวณถนนทางเข้าวัดและพื้นที่รอบวัดป่าอุดมสมพร  ณ วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมี นายสุวิชาญ  ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม เป็นประธาน

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.ขนาด 20×28 ม. หนา 10 ซม. ตามนโยบาย ผบ.ทสส.  ที่ รร.ตชด.
บ้านไทยเสรี ต.เซกา  อ.เซกา จ.บึงกาฬ อยู่ในระหว่างดำเนินการเทคอนกรีต คาดว่าจะแล้วเสร็จ
วันที่ 23 มี.ค.61

       

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”  กิจกรรม Kick off โครงการขุดลอก ลำห้วย คูคลอง เเละการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหาร ถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ จ.สกลนคร ณ บริเวณลานรวมใจไทสกล อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นประธาน

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 1700 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชนเฝ้ารับเสด็จ ณ สนามบินกองทัพบก ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นองค์ประธานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 3,139 คน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 3,517 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 6,656 คน

        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลัง น. 1 ส. 3 นาย พร้อม รยบ.ขนาดใหญ่ ติดตั้งปั้นจั่น 1 คัน ร่วมกับ สภ.พรรณานิคม , ทต.พรรณานคร , รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชนจิตอาสา ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมให้บริการ อำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ในห้วงการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาลัยราชภัฏ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 16 - 22 มี.ค.61 ณ บริเวณสี่แยกบ้านโคกชุมพร ถนน สกลนคร - อุดรธานี ทางหลวงหมายเลข 22 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

         

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่ ม.6 บ้านสร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่ ม.6 บ้านสร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

         

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่ ม.6 บ้านสร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61  บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเทศบาลพังโคนศรีจำปา ซ่อมแซมบ้านเรือนราษฏรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ในพื้นที่ ม.6 บ้านสร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

         

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย รอง ผอ.สนภ.2 นทพ.,จนท.ชุดบรรเทาสาธารณภัย นพค.26 สนภ.2 นทพ.,จนท.เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา ผู้แทน อ.พังโคนร่วมกันสำรวจความก้าวหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยเพิ่มเติม พื้นที่ ทต.พังโคนศรีจำปา อ.พังโคน จ.สกลนคร
1. บ้านเรือนราษฎรเสียหายเล็กน้อย จำนวน 43 หลัง (หมู่ 4 , 6 , 7 , 8) นพค.26ฯ ร่วมกับ ปกครองท้องถิ่น , อำเภอพังโคน , มทบ.29 ,  ทต.พังโคนศรีจำปา ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จ จำนวน 24 หลัง คงเหลือ 19 หลัง ซึ่งรอวัสดุจาก ทต.พังโคนศรีจำปา จัดหาเพื่อดำเนินการซ่อมแซม ต่อไป
2. บ้านเรือนราษฎรเสียหายปานกลาง จำนวน 15 หลัง (หมู่ 4 , 6 , 7 ) ได้ทำการซ่อมแซมแล้วเสร็จ 1 หลัง อยู่ในระหว่างดำเนินการ 2 หลัง คงเหลือ 12 หลัง อยู่ในระหว่างจัดหาวัสดุจาก ทต.พังโคนศรีจำปา เพื่อดำเนินการซ่อมแซมต่อไป

    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 9 มี.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 1 ชุด และชุดช่างไม้จำนวน 1 ชุด พร้อม รยบ.ขนาดใหญ่ติดตั้งปั้นจั้น 2 คันร่วมกับ มทบ.29,ทต.พังโคน เข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยวาตภัย โดยการ ซ่อมแซมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน พูดคุย และให้กำลังใจแก่ผู้ประสบเหตุ ณ บ.สร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร และได้มี รอง ผอ.สนภ.2 นทพ. เดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แก่ผู้ประสบภัยและ จนท.ปฏิบัติงาน  ซึ่งมีรายละเอียดในการช่วยเหลือดังนี้
1.มุงหลังคาบ้านทั้งหลัง จำนวน  1 หลัง
2.ซ่อมหลังคาบ้านที่เสียหายเล็กน้อย ( เปลี่ยนสังกะสี 1 - 8 แผ่น ) จำนวน 6 หลัง
3.รื้อถอนบ้านเก่าจำนวน 2 หลัง
4.ตัดต้นไม้ที่ โคนทับถนน และหลังคา จำนวน 4 ต้น
5. ทต.พังโคนได้ทำการสำรวจและชี้แจงให้กับราษฎรทราบในเรื่องเงินช่วยเหลือในการซ่อมแซมทรัพย์สินตามทีซ่อมจริงครัวเรือนละไม่เกิน 33,000 บ.
6.สำหรับห้าง"โฮม ช๊อป"(ขายวัสดุก่อสร้าง)ซึ่งเป็นนิติบุคคลได้รับความเสียหายอย่างหนักอยู่ในขั้นการตรวจสอบของบริษัทประกันภัย และ ทต.พังโคนกำลังตรวจสอบแผนผังห้างดังกล่าวว่าอยู่ในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือหรือไม่แต่ทั้งนี้หากอยู่ในหลักเกณฑ์ก็จะได้รับการช่วยเหลือไม่เกิน 33,000 บ.เช่นเดียวกันกับการช่วยเหลือบ้านของราษฎรทั่วไป

               

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 เวลา 1630 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้จัด ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว เข้าสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนและลมกระโชกแรง  ในพื้นที่ บ.สร้างขุ่ย ต.พังโคน อ.พังโคนจ.สกลนคร เบื้องต้นมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย และเสาไฟฟ้าโค่นทำให้ไฟฟ้าดับโดยชุดเคลื่อนที่เร็วได้ให้การช่วยเหลือในการขนย้ายสิ่งของในเบื้องต้นแล้ว

    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ
พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จร.ทหาร และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วย ประจำปีงบประมาณ 61 ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ชัยพล
นิยะสม รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจ และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการของหน่วย ประจำปีงบประมาณ 61 ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

      

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.61 เวลา 0700 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการและราษฎรในพื้นที่ เทศบาลตำบลไร่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดเทพสวัสดิ์ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร               


      
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ม.13 ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmaill.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.