พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

พลเอก ธงชัย   สาระสุข
ผบ.นทพ.

 

พลตรี กิตติพงษ์  กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.


 

พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน
ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

 

 

AmazingCounters.com
 ี เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 1030 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. มอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ พ.อ.อ.ปฏิพัฒน์ พจนา ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมค้นหาและช่วยชีวิต และได้รางวัลชนะเลิศ มนุษย์เหล็ก นทพ. ในการฝึกบรรเทาสาธารณภัย ในห้วงวันที่ 20 -24 ส.ค.61 ที่ผ่านมา ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลของหน่วย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. โดยมี ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลทำการฝึกทบทวนบุคคลท่าอาวุธ และฝึกยิงปืน เพื่อสร้างความคุ้นเคยประจำปี 2561 ณ สนามยิงปืนค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 เวลา 1330 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หน.ส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม คณะครูและนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 ให้การต้อนรับ พลเรือเอกพงษ์เทพ  หนูเทพ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร


เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ วส.909 จัดกำลังพลเข้ารับฟังทำความเข้าใจในการทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อสิทธิประโยชน์ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกันสหกรณ์ นทพ. กรณีเสียชีวิต โดยวิทยากรจาก บริษัทไทยประกันชีวิต ณ ห้องประชุม นพค.26  สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ต.กิตติพงศ์  กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.สกลนคร มีกิจกรรมดังนี้
1.ตรวจสภาพการระบายน้ำของเขื่อนน้ำอูน
2.ตรวจพื้นที่ท้ายน้ำ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนน้ำอูน
3.ตรวจการปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ นพค.๒๖ ฯ พร้อมให้กำลังใจกับประชาชนในพื้นที่ประสบภัย


เมื่อวันที่ 30 ส.ค.61 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพล พร้อม รยบ.ขนาดใหญ่ติดตั้งปันจั่น และ เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ร่วมกับ มทบ.29 , ทต.ช้างมิ่ง และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยการบรรจุกระสอบทราย แล้วเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ เพื่อทำคันดินกันน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร จำนวน 400 ไร่ เนื่องจากมีการเร่งระบายน้ำออกจากเขือนน้ำอูน ทำให้พื้นที่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบ จึงทำให้คันดินลำน้ำอูนขาด ณ บ.ช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร (วันที่ 2 ในการปฏิบัติงาน )

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 เวลา 1000 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.นำกำลังพล พร้อม รยบ.ขนาดใหญ่ติดตั้งปันจั่น และ เรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ ร่วมกับ มทบ.29 , ทต.ช้างมิ่ง และประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  โดยการบรรจุกระสอบทราย แล้วเคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ เพื่อทำคันดินกันน้ำที่ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร จำนวน 400 ไร่ เนื่องจากมีการเร่งระบายน้ำออกจากเขื่อนน้ำอูน ทำให้พื้นที่ท้ายน้ำได้รับผลกระทบ จึงทำให้คันดินลำน้ำอูนขาด ณ บ.ช้างมิ่ง ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้ตรวจภูมิประเทศติดตามสถานการณ์น้ำ และสำรวจความเสียหายในพื้นที่ บ.หนองเดิ่น ม.2 ,บ.ข้างมิ่ง ม.17 ,บ.ตาลเลียน ม.3 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร   ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำจากเขื่อนน้ำอูนทำให้ท่วมพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้รับความเสียหาย ประมาณ 700-800 ไร่

       

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2   หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ม.13 ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmaill.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.