พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

พลเอก ธงชัย   สาระสุข
ผบ.นทพ.

 

พลตรี กิตติพงษ์  กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.


 

พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน
ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

AmazingCounters.com
 
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 ก.พ.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเป็นวิทยากร ระดับตำบล ในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เข้าร่วมโครงการประชุมถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดสกลนคร
ณ หอประชุม อ.วานรนิวาส โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร  เป็นประธานฯ

                                                                                                            

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 10 ก.พ.61 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.โกศล กิจกุลธนันต์ รอง ผอ.สทพ.นทพ./หัวหน้าชุดตรวจฯ และคณะ เดินทางมาตรวจผลการดำเนินงาน งานพัฒนาช่วยเหลือประชาชน งานเกษตรผสมผสานและงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงปประมาณ พ.ศ.2560 ณ นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ม.13 ต.ไร่ อ.เมือง จ.สกลนคร

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโคก ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกำลังพลหน่วยตามนโยบาย ผบ.ทสส. ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.61 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.สุพจน์  มิตรโพธิ์ทอง ผอ.กคล.สสน.นทพ. และคณะชุดตรวจประเมินผลการส่งกำลังบำรุง  ได้ทำการตรวจประเมินผลงานส่งกำลังบำรุงและให้คำแนะนำการดำเนินงานด้านส่งกำลังบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องยุทธการ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ

     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.61 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสวนสนาม เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ อนุสาวรีย์วีรไทย มทบ.29 อ.เมือง จ.สกลนคร

        

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา นพค.26 ครบรอบปีที่ 55 โดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในที่ตั้งหน่วยฯ บวงสรวงรูปปั้น ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พิธีทำบุญถวายสังฆทาน,ถวายภัตตาหารเพล,เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 22 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.หญิง ปรมาพร วิมลศิลปิน ผอ.กตน.3 สตน.ทหาร และคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 60 ตั้งแต่ 1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ม.ค.61 ณ ห้องยุทธการ บก.นพค.26 สนภ.2  บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ ปภ.จ.สกลนคร ทต.นาใน อ.พรรณานิคม และ โรบินสัน สกลนคร จัดกิจกรรมมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว และเครื่องเขียน ให้กับประชาชนและนักเรียน ในพื้นที่ ต.นาใน จำนวน 300 ครัวเรือน  ณ รร.ภูริทัตต์วิทยา บ.หนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

              

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.61 เวลา 1600 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลของหน่วยที่เข้ารับราชการใหม่ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ณ บริเวณสนามบิน ทบ.มณฑลทหารบกที่ 29 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.สุขพัฒน์สณฑ์ สุขสร้อย ผบ.มทบ.29 เป็นประธานในพิธี

     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 17 ม.ค.61 เวลา 1500 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พล.ท.กฤศมน นาคสุวรรณ์ หัวหน้าคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป ผลการดำเนินงานด้านสวัสดิการ ของ นพค.26 สนภ.2 นทพ. จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชม ห้องออกกำลังกาย บ้านพักกำลังพล โรงอาหารและประกอบเลี้ยง ร้านค้าสวัสดิการ  ณ นพค.26 สนภ.2 นทพ.  บ.โคกพัฒนา ม.13  ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

          

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ น.ท.หญิง มาริน  ดิษบรรจง ร.น. หน.ชุดตรวจ กตน.3 สตน.ทหาร และคณะ ที่เดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานของหน่วย ณ นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ม.13 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 13 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ นพค.22 สนภ.2 นทพ., วส.909 สนภ.2 นทพ. และส่วนราชการ หน่วยงาน ในพื้นที่ จ.สกลนคร ทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ วส.909 สนภ.2 นทพ. อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. เป็นประธานฯ

                                                                                                                                   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.  ได้ให้การต้อนรับ พล.ต.กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ. ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในปีที่ผ่านมา โดยการรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงาน พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในการมอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้กับ บุตร - ธิดา กำลังพลภายในหน่วย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทั้งนี้ยังได้มอบเงินขวัญถุงให้แก่ลูกหลานกำลังพลอีกด้วย มีจำนวนยอด บุตร - ธิดา 77 คน
ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 เวลา 1030 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดผู้แทนร่วมกิจกรรม Kick off โครงการประชารัฐ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านภูสะคาม - หนองกุง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยมี นาย วิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ทต. ส่องดาวหนองแดง อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.61 เวลา 1030 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.สุชาติ  ผดุงกิจ  รอง จก.กง.ทหาร/หน.ชุดตรวจ และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยและให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติงานของสายงานการเงิน/จัดหา ณ ห้องประชุม นพค.26 สนภ.2 นทพ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่  9 ม.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)  โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลของหน่วย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. โดยมี ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 5 ม.ค.61 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมบริจาคโลหิต โดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนครเป็นผู้รับบริจาค  ณ หอประชุมอำเภอพรรณานิคม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ  และทำธุระส่วนตัว ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 ณ บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข 22 (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 20 คัน  37 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 4 นาย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 2 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ  และทำธุระส่วนตัว ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 ณ บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข 22 (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 40 คัน  67 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 4 นาย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.61 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ  และทำธุระส่วนตัว ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 ณ บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข 22 (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 31 คัน  42 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 4 นาย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.60 เวลา 2330 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม ณ วัดเทพสวัสดิ์ ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรม 300 คน

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.60 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ  และทำธุระส่วนตัว ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 ณ บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข 22 (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 33 คัน  51 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 4 นาย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.60 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ  และทำธุระส่วนตัว ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 ณ บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข 22 (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 32 คัน  56 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 4 นาย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.60 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ  และทำธุระส่วนตัว ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 ณ บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข 22 (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร และ ผอ.สนภ.2 นทพ. ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน โดยได้ตรวจอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำจุดบริการและมอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ประจำจุดฯ จากนั้นได้มอบ อาหาร, เครื่องดื่ม ร้อน - เย็น, ผลไม้, ลูกอม ให้กับผู้สัญจรไปมา ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 16 คัน  38 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 4 นาย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.60 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2561 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ แวะพักรถ ดื่มน้ำ กาแฟ  และทำธุระส่วนตัว ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 – 3 ม.ค.61 ณ บริเวณสามแยกเข้า อ.พรรณานิคม ทางหลวงหมายเลข 22 (จ.สกลนคร-จ.อุดรธานี)จ.สกลนคร ซึ่งมีผู้มาใช้บริการ จำนวน รถ 7 คัน  16 คน ผู้ปฏิบัติงาน น. 1 นาย ส. 4 นาย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่  28 ธ.ค.60 เวลา  1430 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปากคาด จว.บึงกาฬ ร่วมพิธีเปิดโครงการ อำเภอเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด โดยมี พล.ต.สัญชัย รุ่งศรีทอง (ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี) เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ.ไร่ ม.๑ ต.นาดง อ.ปากคาด จว.บึงกาฬ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัล กรุ๊ป และ  ทต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จัดพิธีมอบเครื่องกันหนาว ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่   ทต.ไร  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จำนวน 600 ครัวเรือน โดยมี
พ.อ.ศักดิ์ชาย บุญสอน ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.เป็นประธานในพิธี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.60 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลชุดเคลื่อนที่เร็ว พร้อม รยบ.สัมภาระ ติดตั้งปั้นจัน 1 คัน และ รยบ.น้ำ 1 คัน ร่วมกับส่วนราชการ  พลเรือน ตำรวจ  อาสาสมัคร ในพื้นที่ อ.พรรณานิคม จัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถ เพื่อรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในห้วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61 ณ สถานีตำรวจ อ.พรรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.60 เวลา 0800 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพวงดอกไม้พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลวงปู่เทสก
์ เทสรังสี ณ เทสกเจดีย ์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมี
นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 21-22 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้ดำเนินการส่งมอบ "โครงการมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน "เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและสร้างความสุขให้กับประชาชน เนืองในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2561 โดยส่งมอบโครงการ จำนวน 17 โครงการ เป็นงานพัฒนาเส้นทางคมนาคม 11เส้นทาง(54 กม.) งานพัฒนาแหล่งน้ำ 3โครงการ ในพื้นที่ อ.พรรณานิคม ,อ.วานรนิวาสและ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 20 - 24 ธ.ค.60 เวลา 0900 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ
พ.อ. จรัญ ดุษฎี  นตส.นทพ./ หน.ชุดตรวจ สตส.นทพ. และคณะ  ที่เดินทางมาตรวจการปฏิบัติงาน
ของหน่วยประจำปี งบประมาณ 61  ณ  นพค.26 สนภ.2 นทพ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ พ.อ. ประจักษ์ แสงจันทร์ผ่อง ผช.ผอ.กตป.สปช.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.และในพื้นที่ปฏิบัติงาน ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.60 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาทันตกรรม ตรวจวัดสายตา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 790 คน ณ โรงเรียนบ้านผักคำภู บ.ผักคำภู ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.60 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.ร่วมกับชุดแพทย์เคลื่อนที่ทหาร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ออกให้บริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป รักษาทันตกรรม
ตรวจวัดสายตา ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 389 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.เหล่าหลวง ม.3 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 0830 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าให้กับกำลังพลที่ประจำการในหน่วยทุกนาย ตามคู่มือการฝึก/ แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก โดยชุดครูฝึกจาก ร.3 พัน.1 ณ นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.60 เวลา 0730  บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผบ.ทสส. ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดโครงการ "ธงน้ำเงิน" ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ซึ่ง สนภ.2 นทพ. เป็นเจ้าภาพในการนำสินค้าอุปโภค - บริโภค คุณภาพดี ราคาถูก และมีชื่อเสียงประจำภูมิภาค มาจำหน่ายให้กับกำลังพลของส่วนกลาง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว ณ บก.ทท.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.60 เวลา 0630 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทาน เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 ณ บก.นพค.๒๖ สนภ.๒ บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 เวลา 1330  บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ธเนศ บุณยรัตพันธุ์ ผอ.กสส.สตป.สจร.ทหาร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ ร้องเรียนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดให้โทษ
ณ ห้องประชุม นพค.26 สนภ.2 นทพ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อ 28 พ.ย.60 เวลา 1300 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.เป็นตัวแทน สนภ.2 ร่วมจัดนิทรรศการในเนื้อหา" หมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ"ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ชำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานฯ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 21-24 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลเข้าปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ บก.ทท. ฐานการเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก,ไก่พื้นเมืองและไก่ดำภูพาน เพื่อให้พร้อมรองรับการตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานจากส่วนราชการต่างๆ
และเมื่อ 23 พ.ย.60 รอง ผบ.นทพ.(พ)ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการพร้อมรับฟังบรรยายสรุปฐานเรียนรู้ที่หน่วยรับผิดชอบ ในพื้นที่ สส.ทหาร แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.60 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.)โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ได้นำกำลังพลร่วมกับราษฎรในพื้นที่ร่วม"ลงแขกเกี่ยวข้าว"เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเกี่ยวข้าวของราษฎร และเป็นการรักษาวัฒนธรรมสร้างสามัคคีในการร่วมแรงกันในชุมชน ที่แปลงนา ของเกษตรกร ในโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดงยอฯ  บ.โนนสวรรค์ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ จ.สกลนคร จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" ของมูลนิธิ มิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ซึ่งมอบให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในห้วงเดือน ส.ค.-ก.ย.60 ที่ผ่านมา จำนวน 500 ครัวเรือน ณ รร.แวงพิทยาคม ต.แวง อ.สว่างแด่นดิน จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในการมอบ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60 เวลา 0900 - 1600 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดฝึกอบรม Unit School เทคนิคการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การตัดต่อทำสกุ๊ป และการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ให้กับกำลังพลของหน่วย ณ ห้องประชุม นพค.26 สนภ.2 นทพ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.60 เวลา 1130 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาสร้างความเข้มเเข็งให้ชุมชน รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน ประจำปี งป.61 ในพื้นที่เป้าหมาย ณ ศาลาวัดศรีสว่างอารมณ์ บ.ใหม่ชัยพร ม.11 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ มี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร  ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.60 เวลา 0900 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดประชุมมอบนโยบายของ ผู้บังคับบัญชาที่ได้สั่งการในการประชุม หน.นขต.และ หน.ส่วนราชการ บก.นทพ.ให้กำลังพลของหน่วยได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ณ ห้องประชุม นพค.26 สนภ.2 นทพ.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 14 พ.ย.60 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาสร้างความเข้มเเข็งให้ชุมชน รุ่นที่ 2 จำนวน 60 คน ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
ณ ศาลาวัดศรีสว่างอารมณ์ บ.ใหม่ชัยพร ม.11 ต.ชัยพร อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ มี นาย พงศกร  เขจรชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพร  เป็นประธานในพิธี

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 เวลา 1130 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาสร้างความเข้มเเข็งให้ชุมชน รุ่นที่ 1 ประจำปี งป.61 จำนวน 60 คน ในพื้นที่เป้าหมาย ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ.เหล่าหลวง ม.3 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ ซึ่งในงานนี้ราษฎร ต.ดงบัง ได้ร่วมกันทำพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. ในโอกาสที่หน่วยจะเข้าพัฒนาพื้นที่ ต.ดงบัง ประจำปีงบประมาณ 61

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกระบวนการพัฒนาสร้างความเข้มเเข็งให้ชุมชน รุ่นที่ 1 จำนวน 60 คน ในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา
ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ โดยมี นายชูศักดิ์  วสันต์   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง
เป็นประธานในพิธี


หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ม.13 ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmaill.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.