พลเอก พรพิพัฒน์  เบญญศรี
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
พลตรี กิตติพงษ์  กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.
                
 
 
 
 
         

             

พลเอก ดร.ธนเกียรติ  ชอบชื่นชม
 ผบ.นทพ.
พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน
 
ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

     

      

  

    

กิจกรรมประจำเดือน
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย และฝึกกำลังพลที่ประจำการในหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.61 เวลา 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ “Bike อุ่นไอรัก”
คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ จ.สกลนคร
เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.61 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีรับมอบเสื้อยืดพระราชทานในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ
และร่วมซ้อมปั่นจักรยาน เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย ณ ที่ว่าการอำเภอพรรณานิคม จ.สกลนคร 
เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 เวลา 0630 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ พระสงฆ์ จำนวน 1 รูป จากวัดเทพสวัสดิ์ เพื่อให้กำลังพลได้มีโอกาสทำบุญสร้างกุศล เป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 เวลา 1330 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. เป็นประธานกระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลของหน่วย ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 0700 -  0800  บก.ทท. (นทพ.)
โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.  จัดกำลังพลร่วมกับส่วนราชการ และราษฎร  
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร  

                                

                         

                                              
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-981170, 042-745160  E-mail : mdu_026@hotmail.com
© 2012 นพค.26 สนภ.2 นทพ.