พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

 

พลเอก ธงชัย   สาระสุข
ผบ.นทพ.

 

พลตรี กิตติพงษ์  กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.


 

พันเอก ศักดิ์ชาย บุญสอน
ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ.


AmazingCounters.com
   เมื่อวันที่ 12 ก.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. มอบรางวัลให้กับกำลังพลของหน่วยที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกบรรเทาสาธารณภัยในระดับ ศบภ.สนภ.นทพ. รุ่นที่ 1/61 ที่สอบประเมินผลได้คะเเนนดีเด่นจำนวน  2 นาย  ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

  เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 61 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. ดำเนินการตรวจเครื่องแต่งกาย ทรงผมและฝึกกำลังพลที่ประจำการในหน่วย ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน เพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึก ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ.

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.61 เวลา 1530 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณาณิคม จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 3 ก.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ.จัดกำลังพลของหน่วยฯ ร่วมกับราษฎร บ.โนนสมบูรณ์ ทำการปลูกหญ้าแฝกบริเวณขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ บ.โนนสมบูรณ์  ม.7 ต.ดงบัง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.61 เวลา 0909 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.26 สนภ.2 นทพ. กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการให้กับกำลังพล ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ บก.นพค.26 สนภ.2 นทพ. บ.โคกพัฒนา ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

    เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61กำลังพลนพค.26 ร่วมกับกำลังพล นกส.2 พัฒนาวัดกกส้มโฮง ตำบล เหล่าปอแดง อำเภอ เมือง จังหวัด สกลนคร       

  เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลา 0800 บก.ทท.(นทพ.)โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมพิธีวางพวงดอกไม้พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ณ เทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธานในพิธีฯ                                                        

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61 เวลา 1530 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.26 สนภ.2 นทพ. จัดกำลังพลร่วมส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ จ.สกลนคร  ณ สนามบินค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง  จ.สกลนคร

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.61  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนคร ในเวลา 1100 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผอ.สนภ.2 นทพ. เฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงาน การสนับสนุนโรงเรียนตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ

   

       

จัดทำโดย ฝ่ายสื่อสารและสารสนเทศ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 26  สำนักงานพัฒนาภาค 2 
 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  กองบัญชาการกองทัพไทย
บ.โคกพัฒนา  ม.13 ต.ไร่  อ.พรรณานิคม  จ.สกลนคร  47130
โทร. 042-707656  E-mail : mdu0026@gmaill.com
© 2016 นพค.26 สนภ.2 นทพ.